Không ngờ một cái chai nhựa bỏ đi lại làm được việc có ích thế này! 1

Không ngờ một cái chai nhựa bỏ đi lại làm được việc có ích thế này!

Dùng một chiếc chai nhựa cũ, bạn có thể "chế" thành bơm bóng bay cực tiện lợi…